Черкаський обласний центр зайнятості оголошує відбір навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – навчальні заклади), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання у 2019 році (далі – Відбір).

Пропозиції щодо участі у Відборі приймаються з 09 години 2 листопада 2018 року до 13 години 29 листопада 2018 року за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 56, кім. 113, контактний телефон (0472) 63-27-88.

До пропозицій для участі у Відборі необхідно подати такі документи:

1. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) - у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, - у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності - копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

2. Робочі навчальні плани затверджені відповідно до законодавства, складені для робітничих професій на підставі діючих державних стандартів професійно-технічної освіти, у разі їх відсутності на підставі діючих типових навчальних планів та робочі навчальні плани підвищення кваліфікації чи зміни спеціалізації фахівців. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, для прогнозованої кількості слухачів у групі 10 осіб – з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій.

3. Інформацію про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством.

4. Кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства.

5. Інформацію про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Черкаського обласного центру зайнятості за вище названою адресою з написом  «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» або «На відбір навчальних закладів (проживання)».

Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1 - 5 цього оголошення щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і програм, місце розташування навчального закладу або подання всіх документів, визначених пунктами 3 і 4 цього оголошення щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

Засідання Комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання щодо розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів та прийняття рішення про допущення до участі у відборі або відхилення поданих пропозицій, відбудеться 29 листопада 2018 року о 15.00 за адресою: 18008,  м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 56, кім. 104.

У розкритті конвертів з пропозиціями навчальних закладів можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозицію про участь у відборі.

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань),

за якими прогнозується професійне навчання безробітних у 2019 році

 

Назва професії/спеціальності

Прогнозована кількість слухачів

Підготовка, перепідготовка за робітничими професіями:

 

Агент з організації туризму

10

Адміністратор

7

Бармен

7

Бляхар

5

Бондар

5

Верстатник деревообробних верстатів

12

Верстатник широкого профілю

7

Взуттьовик з ремонту взуття

5

Виноградар

5

Виробник художніх виробів з лози

5

Вишивальник

7

Візажист

7

Водій автотранспортних засобів

30

Водій навантажувача

25

Водій трамвая

5

Водій тролейбуса

16

В'язальник трикотажних виробів та полотна

3

Діловод

7

Електрогазозварник

75

Електрозварник ручного зварювання

10

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

10

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

10

Елетромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування

30

Закрійник

7

Заточувальник

5

Зварник пластмас

7

Карамельник

10

Касир (в банку)

10

Касир на підприємстві, установі, організації

10

Касир торговельного залу

10

Квіткар

10

Коваль ручного кування

5

Комплектувальник меблів

10

Кондитер

10

Контролер-касир

10

Косметик

5

Кравець

15

Кухар

45

Ліфтер

10

Лицювальник-плиточник

10

Майстер ресторанного обслуговування

10

Маляр

10

Манікюрник

30

Машиніст крана (кранівник)

10

Машиніст (кочегар) котельні

25

Машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів

30

Молодша медична сестра (по догляду за хворими)

10

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

15

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

7

Монтажник санітарно-технічних систем  та устаткування

15

Монтер кабельного виробництва

7

Муляр

10

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

10

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

10

Овочівник

10

Озеленювач

10

Оператор верстатів з програмним керуванням

10

Оператор з обробки інформаціїі та програмного забезпечення

10

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

7

Оператор комп'ютерної верстки

7

Оператор котельні

37

Оператор полів зрошування та фільтрації

20

Оператор поштового зв'язку

10

Офісний службовець (бухгалтерія)

7

Офіціант

10

Охоронник

15

Педикюрник

7

Пекар

10

Перукар

39

Плодоовочівник

10

Покоївка

7

Продавець з лотка на ринку

10

Продавець непродовольчих товарів

35

Продавець продовольчих товарів

41

Рибовод

7

Рихтувальник кузовів

7

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків

10

Робітник зеленого будівництва

10

Робітник фермерського господарства

10

Секретар керівника (підприємства, організації, установи)

7

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

10

Слюсар - сантехнік

10

Слюсар з ремонту автомобілів

10

Слюсар-ремонтник

10

Соціальний робітник

10

Столяр

10

Столяр будівельний

10

Стропальник

10

Токар

10

Тракторист-машиніст сільскогосподарського виробництва

76

Фрезерувальник

10

Швачка

60

Штампувальник

10

Штукатур

10

Манікюрник; Педикюрник (інтегрована)

1

Підвищення кваліфікації за робітничими професіями:

 

Водій автотранспортних засобів категорії "Д"

20

Водій автотранспортних засобів категорії "СЕ"

20

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А2»

30

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1»

25

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В2»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В3»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «С»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «D1»

12

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1»

8

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е2»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G1»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G2»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «H»

9

Штукатур (використання в роботі сухих будівельних сумішей )

15

Підвищення кваліфікації, спеціалізація фахівців з вищою освітою в галузі знань:

 

Гуманітарні науки

10

Соціальні та поведінкові науки

10

Соціальна робота

40

Інформаційні технології

10

Управління та адміністрування

30

Механічна інженерія

10

Виробництво та технології

15

Архітектура та будівництво

15

Хімічна та біоінженерія

10

Транспорт

10

Культура і мистецтво 

10

Сфера обслуговування

15

Аграрні науки та продовольство

10

 

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими прогнозується професійне навчання безробітних у 2019 році не є вичерпними. Навчальні заклади, підприємства, організації, установи можуть надавати пропозиції на Відбір на надання послуг з профнавчання за іншими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань) у разі наявності замовлень роботодавців на професійне навчання безробітних на ці професії.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, яка потребуватиме місць для проживання  в період професійного навчання  -   110 осіб.

Механізм відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентований Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» (із змінами), який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2013 року за № 843/23375.

Анонс/Подія: 
Подія