Українська

Одним із найбільш ефективних різновидів професійного навчання, що пропонує служба зайнятості, є стажування. Це підвищення кваліфікації робітників та фахівців з числа зареєстрованих безробітних безпосередньо у роботодавця

18.01.2022

Уманський міський центр зайнятості займає активну позицію в процесі організації професійного навчання за дуальною формою, адже така форма передбачає набуття практичних навичок та максимальну готовність до роботи

14.01.2022

На початку червня 2021 року Максим став слухачем Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Впродовж 5,2 місяців безробітний опановував теоретичні знання та практичні вміння електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж

22.11.2021
№ з/п Найменування навчального закладу, код   Місце розташування Назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання,
25.10.2021

У випадках, коли безробітний не має професії, потребує відновлення професійних навиків, або його професія чи спеціальність втратили актуальність на ринку праці, одним із шляхів відновлення його конкурентоспроможності є професійне навчання

08.10.2021

Найменування роботодавця

Місце розташування

Назва професії (програми), за якою здійснюється навчання

Строк навчання

Умови проживання

РОГАЧЕНКО КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ

 

14.01.2022

Найменування роботодавця

Місце розташування

Назва професії (програми), за якою здійснюється навчання

Строк навчання

Умови проживання

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

17.12.2021

№ з/п

Назва ПОУ

Назва професії, спеціальності за якою є можливість проходження стажування

Код
професії/спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень

28.10.2021

Професійне навчання безробітних, як одна із активних форм сприяння працевлаштуванню незайнятого дорослого населення залишається пріоритетним напрямком діяльності служби зайнятості

13.10.2021

Протягом літа 2021 року на підприємстві ТОВ «Еверс» навчалася група слухачів з числа безробітних осіб, що перебували на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості за професією «швачка»

13.09.2021