Українська

Професійне навчання безробітних, як одна із активних форм сприяння працевлаштуванню незайнятого дорослого населення залишається пріоритетним напрямком діяльності служби зайнятості

13.10.2021

У випадках, коли безробітний не має професії, потребує відновлення професійних навиків, або його професія чи спеціальність втратили актуальність на ринку праці, одним із шляхів відновлення його конкурентоспроможності є професійне навчання

08.10.2021

Протягом літа 2021 року на підприємстві ТОВ «Еверс» навчалася група слухачів з числа безробітних осіб, що перебували на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості за професією «швачка»

13.09.2021

№ з/п

Назва ПОУ

Назва професії, спеціальності за якою є можливість проходження стажування

Код
професії/спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень

26.07.2021

Неформальне професійне навчання передбачає здобуття особою професійних знань, умінь і навичок, нерегламентоване місцем набуття, строком та формою навчання

25.05.2021

Найменування роботодавця

Місце розташування

Назва професії (програми), за якою здійснюється навчання

Строк навчання

Умови проживання

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

11.10.2021
№ з/п Найменування навчального закладу, код   Місце розташування Назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання,
01.10.2021

Серед послуг, що надає служба  зайнятості є послуга з професійного навчання, що надає можливість безробітним громадянам пройти безкоштовне навчання

09.08.2021

Державна служба зайнятості, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця. Таке навчання здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, або безпосередньо у роботодавця – замовника кадрі

08.06.2021

Одним із видів професійного навчання, що успішно практикує служба зайнятості, є підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних під конкретні замовлення роботодавців

24.03.2021