оп

Опитування школярів показують, що для них поради батьків щодо вибору життєвого шляху мають велике значення. Але щиро бажаючи щастя своїм дітям у виборі професії, батьки можуть і помилятися. І ці помилки часом неприємно позначаються на долі дітей.

Іноді у своїх дітях багато батьків знаходять реалізацію власної мрії, нав'язуючи їм справу, якою не довелося займатися самим.

19.08.2019

Професійний підхід до вибору професії – це звернутися до профконсультанта (зокрема, у системі державної служби зайнятості), який проведе діагностику професійних інтересів, здібностей і за отриманими результатами дасть рекомендації.

31.07.2019

Технології розвиваються так стрімко, що в майбутньому можуть з'явитися професії, про які зараз ніхто не має найменшого уявлення. А багато які з тих, які здаються зараз престижними, можуть і зовсім стати незатребуваними

19.07.2019

Якщо ти зрозумієш зараз, які цінності при виборі професії важливі для тебе, то зможеш уникнути помилок в ситуації професійного вибору. Запиши ту професію, яку обрав на даний момент, або яка подобається. Вкажи з наведеного переліку 5 найпривабливіших і 5 непривабливих цінностей, які можуть виявитися найзначущими, та враховуй це при прийнятті рішення.

 

Перелік професійних цінностей

27.06.2019

Вибір професії – це дуже важливий і відповідальний крок, від якого багато в чому залежить ваше майбутнє благополуччя. Тому перед тим як прийняти остаточне рішення, потрібно визначитися, в якій сфері ви хотіли б працювати.

До вибору тієї чи іншої професії спонукають різні причини. Їх можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх причин слід віднести:

19.06.2019

Професії, які ніколи не вийдуть з обігу - це надання послуг, пов'язаних із особистим контактом

12.08.2019

Праця буває різна за своїм призначенням. Ми можемо трудитися для себе і на користь іншим людям, завдяки розуму і роботі отримувати те, що нам потрібно в повсякденному житті, без чого людина не може жити. Запорукою щасливого майбутнього є правильно обрана професія - тоді працюється з задоволенням і все в житті вдається. Це дає можливість людині реалізуватись як особистість, розкрити свій творчий та інтелектуальний потенціал.

26.07.2019

Профорієнтаційна робота у службі зайнятості зазнає суттєвих змін з  урахуванням сучасних тенденцій. З метою упередження молодіжного безробіття підвищується рівень мобільності та вдосконалюються підходи до надання профорієнтаційних послуг

05.07.2019

Пропонуємо перевірити сформованість твого особистого професійного плану. Для цього необхідно на початку аркуша написати професію, яку ти для себе обрав. Якщо ні - професію, що подобається. Після цього потрібно відповісти на питання анкети ("так" чи ні"):

1. Чи знаєш ти основний зміст професії?

2. Чи знаєш ти умови праці і оплати, можливості кар’єрного зростання?

3. Чи знаєш ти, які яким чином можна здобути дану професію?

27.06.2019

Перш ніж взятися за будь-яку справу, потрібно вміло вибрати професію. Незважаючи на індивідуальні особливості кожної людини, її можна віднести до екстравертів чи інтровертів

10.06.2019