19.03.2020 | 11:49

Питання підвищення конкурентоспроможності на ринку праці актуальне для багатьох людей. Служба зайнятості пропонує громадянам отримати ваучер на навчання, який допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити раніше здобуті знання та вміння.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

12 березня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №206 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», у тому числі і внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці щодо можливості реалізувати право деяких категорій громадян на підставі ваучера здійснювати перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер затверджений

наказом Міністерства соціальної політики України від 25 червня 2015 року  № 661 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 3 грудня 2015 року № 1169), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9 липня 2015 року за № 817/27262.

Право на одноразове отримання ваучера мають:

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Вартість ваучера не може перевищувати визначений законом десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Не мають права на отримання ваучера:

особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зареєстровані безробітні.

Отримати інформацію про умови видачі ваучера громадяни можуть звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Навчання можуть здійснювати професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії на надання освітніх послуг та які в установленому порядку пройшли процедуру атестації чи акредитації. Громадяни, які отримали ваучер, вступають на навчання до таких закладів освіти самостійно, відповідно до правил прийому цих установ.

 Відділ організації профнавчання ОЦЗ