Однією із дієвих послуг служби зайнятості щодо сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці є видача ваучерів на навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію за вже набутою професією. Для роботодавців – це шанс мати необхідний кваліфікований персонал.

Щоб стати конкурентоспроможним на ринку праці, сьогодні одного фаху недостатньо. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії, підвищити свою кваліфікацію, самоствердитися та активізувати свою життєву позицію.

Підвищити свою конкурентоспроможність за допомогою служби зайнятості також можливо, отримавши ваучер на навчання.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право для проходження перепідготовки за робітничою професією; підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовки на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/ освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

У 2020 році своїм правом на отримання ваучера вже скористалися десять жителів  м. Умань, які  в лютому цього року звернулись до Уманського міського центру зайнятості для отримання ваучера на перепідготовку за  професією 5122 «кухар». З 10 березня вони розпочали навчання в ТОВ «Навчальний центр «Інформаційне забезпечення бізнесу»      м. Умань.

Навчання за ваучерами допомагає здобути нову робітничу професію або підвищити кваліфікацію, удосконалити знання та уміння, а тим самим надати впевненості у завтрашньому дні працюючим особам або знайти своє місце на ринку праці тим, хто сьогодні залишився без роботи. Отже, видача службою зайнятості ваучерів на навчання деякій категорії громадян сприятиме не тільки підвищенню якості робочої сили, а й додасть реальних можливостей самореалізації у професійній сфері тим, хто  зневірився в успішному працевлаштуванні.