03.07.2020 | 09:00

З початку 2020 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 809 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції  та операції об’єднаних сил, з них 109 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 666 учасників  АТО (ООС).

Серед учасників АТО (ООС), зареєстрованих в обласній службі зайнятості,   половина (50 %) – особи віком до 35 років, маже третина (29%) – особи від 35 до 45 років,  кожний п’ятий (21%) –  старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС), є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять 42%; з вищою – 43%, з базовою та повною середньою – 15%.

За сприянням обласної служби зайнятості у  січні-травні 2020 року  отримали роботу 133 учасники подій на Сході країни. Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО (ООС), є наступною:

За розділами класифікацій професій: 48,4% учасників АТО (ООС) працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин; 14,7% - на найпростіші професії, 13,7%  - на місця кваліфікованих робітників з інструментом, 9,3% на місця керівників та менеджерів,  6,3% на місця  в сфері торгівлі та послуг.

За видами економічної діяльності: 52,6% безробітних працевлаштовані  у сільському господарстві, 16,8% в переробній промисловості, 8,4% в оптовій, роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів, 6,4% в державному управлінні.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 18 осіб із числа учасників АТО (ООС).

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості проходили 39 учасників  АТО (ООС), у т.ч. 4  особи з інвалідністю.

Станом на 1 червня 2020 року, статус безробітного мали 491 безробітний з числа учасників АТО (ООС), з них 449 осіб отримували допомогу по безробіттю.

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ