Підключення до Інтернету, організація телекомунікаційних систем, локальні мережі та мобільний зв'язок допомагають у різних сферах життя. Однак відразу виникає ризик витоку інформації. А отже, з'являється потреба у фахівцях з інформаційної безпеки.

Саме ці фахівці створюють системи ІТ-захисту, захищають комп'ютерні мережі від вірусних атак або злому хакерів. Вони запобігають витоку важливої інформації, підробці даних і некомпетентності чи злому умислу.

Професійні обов’язки:

обслуговування та розвиток систем інформаційної безпеки;

створення політики, стандартів та процедур безпеки ІТ-систем, включаючи нагляд за своєчасністю процедур оновлення політики безпеки, що проводяться в організації;

підтримка систем програмування на мовах скриптів та інших мовах інформаційної безпеки високого рівня;

налаштування та управління захистом активних мережевих пристроїв, систем електронної пошти та робочих станцій, підтримка різноманітних систем безпеки, мережевих протоколів, серверів та створення інформаційних безпекових запитів;

управління довіреними ключами системи ІТ-безпеки, виконання резервного копіювання та архівації;

моніторинг стану безпеки окремих елементів ІТ-систем, включаючи журнали перегляду та інформацію, створену в інструментах моніторингу безпеки ІТ-систем;

проведення перевірок безпеки та тестів інформаційних систем;

проведення аналізу після збоїв чи зовнішнього втручання в роботу ІТ-систем;

проведення аналізів та подання звітів і рекомендацій у галузі безпеки ІТ-систем, включаючи негайне повідомлення про виявлення збою і запуск сигналів, коли в роботі ІТ-системи виявляються загрози;

надання висновків щодо моделювання ІТ-систем з точки зору інформаційної безпеки;

підтримка інших організаційних підрозділів у галузі ІТ-безпеки, участь у проектуванні та впровадженні ІТ-систем.

Плюси професії:

використовуються останні передові технології;

сфера інформаційної безпеки стрімко розвивається, отже, попит на фахівців у цій галузі буде рости ще довго.

Мінуси професії:

можливі часті відрядження;

велика відповідальність.

Місце роботи - у державних і комерційних організаціях, що мають власні комп'ютерні мережі і потребують збереження корпоративних відомостей і важливої інформації.