19.04.2019 | 08:40

В області як і в Україні спостерігається зростання дефіциту кваліфікованих кадрів. Зростання попиту на низку професій не супроводжується зростанням пропозицій, які зменшуються внаслідок трудової міграції.

За даними Державної служби статистики минулого року область залишили майже 23 тис. осіб, що на 6,5 тис. більше ніж у 2017 році. Лише за офіційними даними служби зайнятості суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні протягом року було працевлаштовано 435 осіб, що на 59,6 % більше, ніж у 2017 році. Потоки трудових міграцій були  спрямовані до Польщі (228 осіб) та Чехії (207 осіб). Із загальної чисельності працюючих за кордоном 58,4 % складали чоловіки. Більше 56 % трудових мігрантів були віком понад 30 років. Більше, ніж третина  трудових мігрантів мали повну вищу освіту, чверть – професійно-технічну освіту. Це свідчить про те, що ринок праці країни залишають активні кваліфіковані кадри.

Трудова міграція для багатьох наших громадян стала стратегією підвищення добробуту. Водночас вона несе ризики втрати частини необхідного для розвитку країни трудового та інтелектуального потенціалу. І саме небезпечне в цьому те, що все відбувається на фоні негативних демографічних тенденцій.

Варто відзначити, що люди, які звертаються до обласної служби зайнятості прагнуть не лише отримати роботу, а і достойний рівень оплати своєї праці.  Тому при проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями фахівці служби зайнятості наголошують на необхідності створювати не лише належні умови праці, але й забезпечити достойний рівень заробітної плати. Адже саме реалізація цих умов буде стримувати трудову міграцію населення України за кордон. Уже зараз за даними Головного управління статистики в Черкаській області протягом останніх років простежується тенденція до зростання економічного навантаження на працездатних осіб. Так, на початок 2018 року чверть постійного населення Черкаської області становили особи у віці 60 років і старше та 15 % у віці до 15 років.

Таким чином, процеси старіння нації та трудова міграція за кордон населення країни в подальшому можуть вплинути на забезпечення роботодавців регіону кваліфікованими кадрами. Ситуацію ускладнює ще й той факт, що протягом останніх років намітилася тенденція до збільшення чисельності молодих людей, які виїжджають за кордон на навчання. Наростання освітньої міграції пов’язано з тим, що вона може бути сходинкою до подальшого працевлаштування та проживання за кордоном. Тим більше, що низка зарубіжних країн започаткували численні програми для українських студентів, створили умови для виходу іноземців, які успішно закінчили навчальні заклади, на ринок праці країни перебування.

Так, наприклад, дослідження національного банку Польщі виявило, що лише 2,4 % українських студентів планують повернутися додому після завершення навчання. Це є серйозними викликами для України.

Відділ інформаційної роботи ОЦЗ