оп
05.03.2019 | 13:40

Головним завданням сільськогосподарського виробництва України на сьогоднішній день є надійне забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною, насичення споживчого ринку товарами та послугами, збалансування попиту та пропозиції. Для цього необхідно перейти до принципово нових методів господарювання, розширення виробництва на основі застосування сучасних прогресивних, мало затратних технологій, які б давали вагомий економічний ефект.

Особливої уваги на сучасному етапі становлення сільськогосподарських підприємств різних форм власності постають питання організації технологічних процесів виробництва продуктів рослинництва і тваринництва, зберігання і переробка та зниження їх собівартості, високої вартості корму на одиницю продукції, кваліфікованого підходу до вирішення всіх організаційно-господарських завдань. Таким чином, весь комплекс заходів є невід'ємною складовою технологічних процесів виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Сучасне сільськогосподарське виробництво практично неможливо уявити без застосування як на полях, так і на фермах високоефективного обладнання: тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин та знарядь.

Висока ефективність роботи машинно-тракторного парку значною мірою залежить від якості ремонту і технічного обслуговування машин сільськогосподарського призначення. Для ефективного використання родючості ґрунту та генетичного потенціалу рослин необхідне знання агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур, які дозволяють значно підвищити ступінь використання біокліматичного потенціалу для підвищення врожайності і якості продукції.

Для цього потрібні всебічно обізнані кваліфіковані робітники.

Протягом лютого – початку березня 2019 року в Полтавському  центрі ПТО ДСЗ навчалися та продовжують навчання на курсах підвищення кваліфікації 173 зареєстрованих безробітних, направлених Драбівською, Жашківською, Христинівською, Чигиринською, Чорнобаївською, Уманською районними філіями Черкаського ОЦЗ. Затребуваними напрямами курсів цільового призначення на сьогоднішній день є: «Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сільськогосподарської галузі», «Нові прогресивні технології на сільськогосподарському підприємстві», «Технічне обслуговування тракторних двигунів» тощо. Метою програм підвищення кваліфікації безробітних  за даними навчальними програмами  є формування у слухачів системи знань з охорони праці у професійній діяльності, свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки, вміння розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки у виробничих умовах, визначати шляхи надійного захисту від них та оперативно ліквідовувати їх наслідки.

Основне завдання курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Технічне обслуговування тракторних двигунів» – навчити трактористів-машиністів, які  працюють на постійних засадах, або залучаються до роботи в напружені періоди сільськогосподарських робіт, продуктивніше використовувати нову техніку, виконувати роботу якісно, економити витрачання паливно-мастильних матеріалів, оволодіти сучасними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції. На курсах передбачено вивчення комплексної системи технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки, зокрема особливостей будови та експлуатації тракторів, у тому числі нових марок.

Навчання на курсах цільового призначення закінчується підсумковим заняттям та видачею слухачам посвідчення встановленого зразку. Після навчання всі безробітні будуть працевлаштовані на сільськогосподарські підприємства Черкаської області.

Відділ організації профнавчання ОЦЗ