14.08.2019 | 10:00

У І кварталі 2019 року чисельність зайнятого населення зросла, у порівнянні з І кварталом 2018 року,  і становила 517,1 тис. осіб (у І кв. 2018 року – 507,7 тис. осіб).

Чисельність безробітних (за методологією Міжнародної організації праці) у І кварталі 2019 року  у віці 15-70 років зменшилася, у порівнянні з І кварталом 2018 року, на 1,9 тис. осіб і становила 55,5 тис. осіб.

У січні-липні 2019 року кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості та філіями, зросла на 1,9%  та становила майже 5,6 тис. осіб.

Кількість вакансій у базі даних обласної служби зайнятості зросла на 2,6% до 26,7 тис. одиниць. З початку року до центрів зайнятості області та філій надійшло 26,2 тис. вакансій, що на 1,6% більше, ніж у січні-липні 2018 року.

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної служби зайнятості, зменшилася на 0,1% та становила 23,8 тисяч. При цьому, 46,2% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З числа колишніх безробітних 47,3% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві, 16,6% - у переробній промисловості, 12,8% - в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів, 3,7% - у сфері державного управління й оборони, 2,6% - на транспорті , 2,7% - у сфері охорони здоров’я, 2,0% - у сфері освіти.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  було працевлаштовано 313 безробітних (122 особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 191 особа, яка працевлаштована суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).

За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість 6619  громадянам,  зокрема,  2518 осіб взяли участь у громадських роботах та 4101 особа в інших роботах тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських робіт: допомога сім’ям учасників АТО, супровід інвалідів по зору, роботи на об’єктах соціальної сфери, тощо. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-липні 2019 року за сприяння обласної служби зайнятості майже 5,1 тис. безробітних проходило професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості становила 315 осіб. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є: електрогазозварник, тракторист - машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, кухар, перукар, оператор котельні, манікюрник, продавець, водій автотранспортних засобів, швачка,  адміністратор, кравець, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, касир торговельного залу.

Протягом січня-липня 2019 року кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами становила 81,4 тис. осіб, у т.ч. майже 34,8 тис. осіб, які мали статус зареєстрованого безробітного.

Завдяки підвищенню результативності роботи щодо оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 серпня 2019 року, у  порівнянні з відповідною датою 2018 року, скоротилася на 5,7%  (на 836 осіб) та становила майже 13,8 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю,  також, зменшилася на 1,4% (на 168 осіб) та становила 11,4 тис. осіб.

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 серпня 2019 року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 6,0 тис. осіб (або 43,8%), жінки – 7,7 тис. осіб (або 56,2%).

За віковими групами: 28,5% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 27,7% - у віці від 35 до 45 років; 43,8% - у віці понад 45 років.

За освітою: 46,2% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 39,8% – професійно-технічну, 14,0% – загальну середню освіту.

 

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 17,8% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві, 16,6% - в оптовій та роздрібній торгівлі, 16,7% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні, 13,0% – у переробній промисловості, 4,6% - у  сфері охорони здоров’я та соціальних послуг.

За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 17,9%, працівники сфери торгівлі та послуг – 17,2%, представники найпростіших професій – 15,5%, законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 14,1%, кваліфіковані робітники з інструментом – 8,3%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року зросла на 2,9%, у порівнянні до відповідної дати минулого року, та становила 1199 одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 669 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 6,0 тис. грн.  (на відповідну дату 2018 року – 5,1 тис.  грн.),  у  74,8%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної.

За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (27,2%), у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту (14,7%), в сільському, лісовому та рибному господарствах (9,9%), у сфері охорони здоров’я (9,3%), на транспорті і в складському господарстві (7,0%), у сфері освіти  (7,0%), у сфері державного управління й оборони (3,8%), на будівництві (3,4%) та у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (2,9%).

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається серед кваліфікованих робітників з інструментом (20,9%), робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18,3%), працівників найпростіших професій (13,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,1%), фахівців (12,9%), професіоналів (9,8%) та законодавців, держаних службовців, керівників, менеджерів (6,2%).

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ