оп
30.03.2018 | 09:30

Протягом січня – лютого 2018 року до центрів зайнятості Черкаської області звернулися за допомогою у працевлаштуванні 158 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 138 осіб мали статус безробітного.

Черкаська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 11 внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО).

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 12 безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 4 особи.

Станом на 1 березня 2018 року статус безробітного мали 111 ВПО, з них 76 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 2012 грн.).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (64%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 42,4%, питома вага осіб віком до 45 років  –30,6%,  старше 45 років - 27%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 55%, з професійно-технічною – 31,5%, з початковою та середньою – 13,5%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: дві третини становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 22,5% – особи з робітничими професіями, 10,8% – особи без професійної підготовки.

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ