оп
26.02.2019 | 10:00

Серед пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості у 2019 році є:

  • удосконалення роботи установ служби зайнятості як сервісних майданчиків з надання послуг клієнтам;
  • впровадження інституту єдиного куратора для безробітних – кар‘єрного радника. Кар‘єрні радники, насамперед, покликані надавати послуги та нести відповідальність за сприяння у працевлаштуванні, виходячи з інтересів клієнта. При наданні послуг кар‘єрний радник повинен стати ланкою між клієнтом та потенційним роботодавцем. Тому ключовим показником ефективності їх роботи буде швидкість та якість працевлаштування особи;
  • запровадження інституту консультанта роботодавця, оскільки надання якісних послуг роботодавцю, як головному соціальному партнеру є важливим у вирішенні питання працевлаштування пошукачів роботи та створення нових робочих місць;
  • розвиток профорієнтаційних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій;
  • зменшення дисбалансу на ринку праці шляхом організації професійного навчання безробітних;
  • подальше вивчення локальних ринків праці для реалізації відповідних заходів щодо їх розвитку;
  • впровадження в роботу нових електронних сервісів.

Усі ці пріоритетні напрямки роботи направлені на вирішення головної мети, що стоїть перед службою зайнятості – забезпечення роботою громадян та вирішення кадрових питань роботодавців регіону.

  • Черкаська обласна служба зайнятості більш активно планує залучати безробітних громадян до навчання в мережі навальних закладів державної служби зайнятості.

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – це спеціалізовані навчальні заклади сучасного європейського рівня, створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У ЦПТО можна отримати освіту майже за 90 робітничими професіями та за 230 напрямами підвищення кваліфікації. Після закінчення навчання слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд і видається свідоцтво про освіту державного зразка. Минулого року в таких закладах навчалися 34 безробітні жителі Черкащини, що дозволило їм отримати гідну роботу.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ