оп
08.02.2019 | 15:59

Черкаська обласна служба зайнятості протягом 2018 року забезпечила роботою понад 37,3 тисяч громадян, з них майже 45 % осіб, які отримали роботу, були працевлаштовані в перші дні звернення, тобто, ще до набуття статусу безробітного.

Про це під час прес-конференції щодо діяльність обласної служби зайнятості у 2018 році, визначення пріоритетів на 2019 рік та застосування впроваджених он-лайн сервісів у роботу розповів директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко журналістам провідних місцевих засобів масової інформації.

«За останні п’ять років ринок праці регіону демонструє певну стабільність. Якщо оперувати даними Міжнародної організації праці щодо повного обстеження ринку праці, то у 2018 році чисельність зайнятого населення регіону зросла більше ніж на 5 тисяч осіб і становила 524 тисячі громадян. У той же час, чисельність безробітних за 9 місяців 2018 року зменшилася майже на 5 тисяч громадян і становила 53,2 тисячі осіб. Станом на 01.01.2019 на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 17,8 тисяч осіб, у порівнянні з відповідною датою минулого року це менше на 2,4 %», - наголосив Григорій Дендемарченко.

Окрему увагу він звернув на те, що серед зареєстрованих безробітних більше половини становили жінки 51,2 %; за віковими групами – трохи менше 30 % становили особи від 35 до 45 років, більше 42 % - це особи у віці старше 45 років. Що стосується освітнього рівня таких громадян, то частка осіб, які мають вищу  та професійно-технічну освіти, складає близько 42 % і лише кожен шостий безробітний має середню загальну освіту.

2018 рік позначився не лише стабілізацією ситуації на ринку праці, але й ґрунтовними змінами в організації роботи державної служби зайнятості. Враховуючи вимоги часу та реальну ситуацію на ринку праці, служба зайнятості провела серйозний процес реформування шляхом передачі основних адміністративно-господарських функцій з базового на обласний рівень. Завдяки цьому розширилися види соціальних послуг для безробітних та роботодавців, запроваджено індивідуальний підхід до потреб кожного відвідувача.

За словами директора, кінцевим результатом проведеної реорганізації є збільшення чисельності громадян, які отримали роботу за сприяння служби зайнятості, та зростання кількості роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості. Так, минулого року 7,5 тис. роботодавців регіону співпрацювали зі службою зайнятості щодо укомплектування вакансій, це майже на 9 % більше ніж у 2017 році.

«Останнім часом на ринку праці області відбуваються стабілізаційні процеси, але про повну стабілізацію ситуації говорити ще зарано», - звернув увагу присутніх Григорій Дендемарченко. Він відзначив, що насамперед, існує дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, коли кількість пропонованих вакансій не співпадає з кількістю пошукачів роботи. За професійними групами найбільший попит спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, працівників у галузі торгівлі та послуг, кваліфікованих робітників. За видами економічної діяльності найбільше вакансій було заявлено для сільського господарства (11,3 тисячі вакансій або майже третина від всіх вакансій), переробної промисловості (понад 7 тисяч вакансій або майже кожна п’ята із заявлених вакансій), в оптовій та роздрібній торгівлі (6,3 тисячі вакансій або кожна шоста вакансія). Також існує дефіцит кадрів за такими професіями як: тракторист-машиніст, сестра-медична, вантажник, оператор у виробництві харчової продукції, електромонтер. За означеними професіями попит роботодавців перевищує пропозицію робочої сили.

Для профілактики безробіття велику увагу служба зайнятості приділяє саме профорієнтаційній роботі із шкільною молоддю. Фахівці з профорієнтації орієнтують молоду людину у світі професій, розповідають, які професії затребувані в регіоні. Завдяки проведенню профдіагностичного тестування є можливість виявити нахили, темперамент, інтелектуальні здібності особи. З метою надання послуг з профорієнтації у дистанційному режимі впроваджено в роботу служби зайнятості Платформу з профорієнтації та розвитку кар’єри та он-лайн-сервіс «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».

Окремо Григорій Дендемарченко розповів про результати проведеного опитування школярів, що проводилося протягом січня-жовтня минулого року для виявлення професійних намірів та вподобань дітей на Черкащині. Анкетування охопило близько 8 тис. учнів, або 83 % від загальної кількості учнів 8-х класів області.

Також під час заходу мова йшла про застосування в роботі служби профілювання зареєстрованих безробітних та їх соціальний супровід, як при працевлаштуванні, так і після нього за підходом кейс-менеджмент.

Окрім того, учасники заходу дізналися про вплив міграційних процесів на ситуацію ринку праці, можливості працевлаштування, перенавчання та забезпечення тимчасовою зайнятістю населення регіону, потребу у кадрах в об’єднаних територіальних громадах.

Стосовно основних пріоритетів та завдань служби зайнятості на 2019 рік, директор обласної служби зайнятості зазначив декілька важливих напрямків:

 - удосконалення роботи установ служби зайнятості як сервісних майданчиків з надання послуг клієнтам;

 - впровадження інституту єдиного куратора для безробітних – кар‘єрного радника;

 - запровадження інституту консультанта роботодавця;

 - розвиток профорієнтаційних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій;

- зменшення дисбалансу на ринку праці шляхом організації професійного навчання безробітних;

- подальше вивчення локальних ринків праці для реалізації відповідних заходів щодо їх розвитку;

 - впровадження в роботу нових електронних сервісів.

«Всі ці пріоритетні напрямки роботи направлені на вирішенні головної нашої мети, що стоїть перед службою зайнятості – забезпечення роботою мешканців Черкащини та вирішення кадрових питань роботодавців регіону», - підсумував директор обласного центру зайнятості.

Водночас, присутні дізналися про переваги використання відеорезюме пошукачів роботи, відеовакансій роботодавців та нових он-лайн сервісів Державної служби зайнятості, зокрема електронних кабінетів для роботодавців та пошукачів роботи, електронної черги тощо.

На заході присутні обмінялися думками  та отримали фахові відповіді на питання.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ