оп
14.03.2019 | 13:00

Питання зайнятості є важливими в соціальному житті українців. На стан зайнятості населення впливає багато чинників. Серед них можна виділити наступні:

 - розвиток вітчизняної економіки;

 - стабільність фінансової системи та соціально-політичної ситуації тощо.

Водночас, соціально-економічна стабільність в країні, у свою чергу, залежить від успішного вирішення питань зайнятості населення.

За останні п’ять років ринок праці Черкаського регіону демонструє певну стабільність. Якщо оперувати даними Міжнародної організації праці щодо повного обстеження ринку праці, то у 2018 році чисельність зайнятого населення регіону зросла більше ніж на 5 тис. осіб і становила 524 тис. громадян.

Поряд з цим, чисельність безробітних у минулому році зменшилася майже на 5 тис. громадян і становила 53,2 тис. осіб.

Станом на 01.01.2019 на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 17,8 тис. осіб, у порівнянні з відповідною датою 2018 року вона скоротилася на 2,4 %.

Серед зареєстрованих безробітних більше половини становили жінки 51,2 %; за віковими групами, менше 30 %, становили особи 35-45 років, більше 42 % - це громадяни у віці старше 45 років.

Що стосується освітнього рівня таких громадян, то частка осіб, які мають вищу та професійно-технічну освіти, складає близько 42 % і лише кожен шостий безробітний має середню загальну освіту.

2018 рік позначився не лише стабілізацією ситуації на ринку праці, але й ґрунтовними змінами в організації роботи державної служби зайнятості. Враховуючи вимоги часу та реальну ситуацію на ринку праці, служба зайнятості провела серйозний процес реформування шляхом передачі основних адміністративно-господарських функцій з базового на обласний рівень. На цей час в області 20 базових центрів зайнятості реорганізовано у відповідні філії та приєднано до Черкаського обласного центру зайнятості; Черкаський, Уманський міські та Смілянський міськрайонний центри зайнятості залишилися юридичними особами. Під час передачі фінансово-господарських функцій з базового  на регіональний рівень скорочено 37 посад бухгалтерів та 12 посад юристів. Такі посади залишилися лише в 3-х центрах зайнятості зі статусом юридичної особи.

Скорочення адміністративно-господарського персоналу дозволило збільшити чисельність працівників, які надають соціальні послуги безпосередньо в громадах.

Завдяки цьому розширилися види соціальних послуг для безробітних та роботодавців, запроваджено індивідуальний підхід до потреб кожного відвідувача.

Доречі, якщо до проведення реформування служби близько 70 % фахівців базового рівня надавали послуги безпосередньо населенню та роботодавцям, то зараз частка таких працівників складає 91,5 % від усіх працівників базового рівня. Це дозволяє більш якісно надавати послуги клієнтам служби та розгортати активну програму сприяння зайнятості.

Кінцевий результат поведеної реорганізації має позначатися на збільшенні чисельності громадян, які будуть працевлаштовуватися за сприяння служби зайнятості, та зростанні кількості роботодавців, які співпрацюватимуть зі службою зайнятості.

Позитивні тенденції в соціально-економічному розвитку регіону, підвищення  інвестиційної привабливості також позначилися на кількості вакансій, що надходять до служби зайнятості. У підсумку минулого року вдалося забезпечити роботою понад 37,3 тис. осіб.

Це вдалося досягти завдяки тому, що пошук вакансій розпочався із залученням додаткових ресурсів. Ще рік потому служба зайнятості працювала тільки з тими вакансіями, що відповідно до закону надавав роботодавець до бази даних, на цей час робота проводиться зі всіма наявними вакансіями на ринку праці. Це так звані вакансії з інших джерел, тобто оголошення в засобах масової інформації, офіційні сайти підприємств,  установ, організацій, інтернет-ресурси з пошуку роботи тощо.

Як наслідок, якщо ще 5 років тому кількість поданих вакансій становила близько 36 тис., то минулого року в базі даних обласної служби зайнятості їх налічувалося близько 40 тис. Щоденно в обласній базі даних вакансій актуальними є близько півтори тисячі вакансій отриманих від роботодавців та близько тисячі вакансій, отриманих з інших джерел.

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ