оп
28.02.2019 | 09:10

Існуючий дисбаланс на ринку праці Черкаської області в деякій мірі пов'язаний і з невідповідністю напрямків підготовки фахівців навчальними закладами потребам економіки. Доречі, в розвинутих країнах Європи лише 30 % випускників шкіл навчаються у закладах вищої освіти, а всі інші – в професійно-технічних закладах здобувають робітничі спеціальності. На виробництві вони займають середню ланку і, таким чином, підтримується баланс на ринку праці. На жаль в Україні, ситуація протилежна. Тому для профілактики безробіття велику увагу служба зайнятості приділяє саме профорієнтаційній роботі із шкільною молоддю.

Фахівці з профорієнтації орієнтують молоду людину у світі професій, розповідають про затребувані професії в регіоні. Завдяки проведенню профдіагностичного тестування є можливість виявити нахили, темперамент, інтелектуальні здібності особи.

Цікаві деякі факти за результатами опитування школярів. У січні-жовтні минулого року для виявлення професійних намірів та вподобань дітей на Черкащині проведено анкетування близько 8 тис. учнів або 83 % від загальної кількості учнів 8-х класів шкіл області.

Більше ніж три чверті респондентів вже мають сформовані плани і визначилися з навчальним закладом, в якому будуть здобувати професійну освіту. Так, майже 45 % - планують вступити до закладів вищої освіти, понад 26 % - до технікумів, п’ята частина школярів – ще немає конкретних планів і менше 9 % в подальшому планують навчатися в професійно-технічних навчальних закладах.

Як показали результати анкетування, ціннісними орієнтирами при виборі майбутньої професії у школярів, в першу чергу, є можливість самореалізації, високий заробіток, престижність обраної діяльності, і звичайно, можливість допомагати іншим.

Ці результати свідчать про те, що найближчим часом очікувати кардинальних змін в професійно-кваліфікаційному складі на ринку праці не варто. Тому служба зайнятості проводить потужну інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед молоді аби зорієнтувати її на вибір професії та спеціальності, що будуть затребувані на ринку праці найближчим часом. Цю роботу потрібно проводити не лише з дітьми, але й з їх батьками. Оскільки серед факторів, що впливають на вибір майбутньої професії та навчального закладу на другому та на третьому місці, після інтересу до майбутнього фаху, знаходиться думка батьків та інших дорослих. Потрібно зламати стереотип, що існує в суспільстві ще з радянських часів, про те, що вища освіта гарантує престижну роботу та гідний рівень оплати праці.

На цей час на ринку праці затребуваними є фахівці робітничих спеціальностей, тобто ті особи, які можуть займатись ремонтом механізмів і обладнання, хто може бути електрозварювальником, електрослюсарем, хорошим токарем, швачкою. Необов'язково усім отримувати вищу освіту. Можна заробляти хороші кошти і бути затребуваним на ринку праці, маючи хорошу робітничу кваліфікацію. А оволодіння такими основними якостями особистості як енергійність, працездатність, ініціативність, відповідальність, комунікабельність, креативність та професіоналізм допоможуть успішно реалізувати себе у професійній діяльності і в житті.

Серед нового, що було впроваджено в діяльності служби зайнятості є функціонування Платформи з профорієнтації та розвитку кар’єри, сервіс якої знаходиться на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості, розробленої з метою надання послуг з профорієнтації у дистанційному режимі.

Використовуючи он-лайн-сервіс «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа», що знаходиться на Платформі з профорієнтації та розвитку кар’єри, можна пройти тестування у он-лайн форматі без відвідування служби зайнятості, щодо вибору або зміни професії, вибору майбутнього напряму професійного навчання, визначення схильності до підприємницької діяльності, оцінки власних здібностей та саморозвитку.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ