26.03.2020 | 08:10

Протягом січня-лютого 2020 року послуги Черкаської обласної служби зайнятості отримували 2560 внутрішньо переміщених осіб.

Черкаська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 1022 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За направленням Черкаської обласної служби зайнятості професійне навчання проходили 241 безробітний з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 395 осіб.

Станом на 1 березня 2020 року статус безробітного мали 61 особа ВПО, з них 72 особи отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 3568 грн.).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (64,5%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 31%, питома вага осіб віком до 45 років  – 32%, старше 45 років – 37%.

 

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 66%, з професійно-технічною – 27%, з початковою та середньою – 7%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

 

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 65 % становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 21 % – осіб з робітничими професіями.

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ