оп
14.12.2018 | 10:51

Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить сумна статистика нещасних випадків. Роботодавці несуть повну відповідальність за створення безпечних умов праці для робітників, попередження випадків травматизму, профзахворювань. Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на підприємства, установи, організації, тому завдання поліпшення умов праці має програмне державне значення. Не залишається осторонь і державна служба зайнятості.

Так, за направленням Драбівської районної філії Черкаського ОЦЗ, під конкретне замовлення роботодавця КП «Агропромбуд», протягом 2016- листопада 2018 років 87 осіб із числа безробітних  закінчили  курси  цільового призначення за навчальною програмою «Особливості в технологіях та охорона праці при виготовленні цегли». До навчальної програми включені найважливіші питання, що стосуються сучасних технологій виробництва цегли, розглянуті загальні вимоги охорони праці та виробничої санітарії, а саме: небезпечні та шкідливі фактори, причини травматизму на виробництві; основні заходи запобігання травматизму та профзахворювань; надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. За підсумками навчання всі слухачі курсів  склали залік та отримали посвідчення про проходження курсів цільового призначення. Всі безробітні працевлаштовані відповідно до укладених договорів.  Тісна співпраця з роботодавцями в напрямку навчання на курсах цільового призначення з охорони праці під конкретне замовлення роботодавців вже запланована й на перший квартал 2019 року.

Організація  підвищення кваліфікації службою зайнятості дає змогу безробітним  удосконалювати набуті знання в професійній діяльності і сприятиме  дотриманню  безпечних умов праці  на робочих місцях.

Відділ організації профнавчання ОЦЗ