18.03.2019 | 13:40

З початку 2019 року до Черкаської обласної служби зайнятості області звернулися за допомогою у працевлаштуванні 108 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 85 осіб мали статус безробітного.

Черкаська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 7 особам із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 8 безробітних з числа ВПО.

Станом на 1 лютого 2019 року статус безробітного мали 74 ВПО, з них 56 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив  2161 грн.).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (66,7%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 29,2%, питома вага осіб віком до 45 років  – 40,3%,  старше 45 років – 30,5%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою становлять 55,8%, з професійно-технічною – 33,3%, з початковою та середньою – 13,9%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 41,6% становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 40,3% – осіб з робітничими професіями, 18,1% – особи без професійної підготовки.

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ