оп

Демографічні зміни та необхідність регулярного оновлення й розвитку кваліфікаційних навичок обумовлюють стратегічну роль освіти дорослих, зокрема розширення можливостей професійного навчання для людей працездатного віку.

З часом частину знань, умінь та навичок людина протягом життя втрачає, і  питання підвищення конкурентоспроможності, затребуваності на сучасному ринку є дуже актуальним для багатьох громадян, частина з яких протягом свого життя не отримували нових знань, навичок, а їх спеціальності втратили сою актуальність і не користуються попитом. Дуже важко втративши роботу, знову працевлаштуватися, або зважитися на освоєння нової професії. Сьогодні  особливо людям після 45-ти важко на рівних конкурувати з молоддю на ринку праці.

Вчасно ознайомитися зі змінами, які відбуваються у суспільному житті країни внаслідок законодавчих ініціатив Уряду, дозволяє громадянам у повному обсязі реалізувати свої права та уникнути можливих проблем у працевлаштуванні.

Закон України «Про зайнятість населення» передбачає ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці.

Один із таких інструментів, який визначений у статті 30 Закону України «Про зайнятість населення», передбачає видачу ваучерів деякій категорії громадян для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Механізм видачі ваучерів визначений Порядком видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (із змінами і доповненнями).

Відповідно до Порядку право на одноразове отримання ваучера мають:

 • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;
 • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
 • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
 • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Із вище перерахованої категорії громадян дія Порядку не поширюється на:

 • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
 • осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонду);
 • осіб, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюється:

 • перепідготовка;
 •  
 • підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності;
 • підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661 (далі – Перелік).

У зв’язку із змінами, які відбулися в освітянському законодавстві, відповідно до пункту 2 частини другої розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Відповідно до пункту 4 частини другої розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.                                                                                                                                       

Звертаємо увагу, що статтею 30 Закону України «Про зайнятість населення» та пунктом 3 Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, передбачено видачу ваучера для здобуття особою вищої освіти шляхом підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, а не на наступному ступені освіти. Відповідно, служба зайнятості не видає ваучери для здобуття особою ступеня вищої освіти.

Відповідно до абзацу третього пункту шостого статті 18 Закону України «Про освіту» перепідготовка – це освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями). Таким чином, перепідготовка на підставі виданого службою зайнятості ваучера здійснюється виключно за професіями, а не спеціальностями.

В р а х о в у ю ч и  в и щ е з а з н а ч е н е, особи, які мають вищу освіту, можуть отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом:

 • перепідготовки за однією з професій із Переліку;
 • спеціалізації або підвищення кваліфікації за спеціальністю у разі, якщо ця спеціальність входить до Переліку, за умови відповідності іншим вимогам, зазначеним у Порядку.

Особа самостійно визначає професію (спеціальність), напрям підвищення кваліфікації з затвердженого Переліку, а також форму та місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі, коли вартість навчання у навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Порівняно з традиційною організацією профнавчання за рахунок коштів Фонду, ваучер дає більше свободи користувачам щодо вибору форми та місця навчання.

Служба зайнятості пропонує громадянам, крім зареєстрованих безробітних, отримати ваучер на навчання, який допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити знання та вміння.

Якщо Ви відповідаєте даній категорії населення, для отримання більш детальної інформації звертайтеся до базових центрів зайнятості та філій Черкаського обласного центру зайнятості. Не втрачайте можливості підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці!

На сьогодні в області за ваучерами здійснюють перепідготовку 10 громадян за професією «кухар» на базі ТОВ «Навчальний центр «Інформаційне забезпечення бізнесу» м. Умань. Професія «Кухар» – одна із професій, яка в наш час затребувана на ринку праці. Великим попитом  вона користується  не лише серед випускників шкіл, молоді, а й серед дорослого населення.  Для досконалого оволодіння знаннями та вміннями з професії «кухар» у навчальному закладі створені всі необхідні умови: сучасна матеріально-технічна база, досвідчені викладачі – усе сприяє якнайкращому засвоєнню навчального матеріалу.

В минулому році за вище вказаною професією також 10 осіб здійснили перепідготовку у ДНЗ «Канівське вище професійне училище». Наразі вони активно проявляють власні вміння у новій для себе сфері. А саме головне, що здобувши нову професію, і успішно працюючи на підприємстві, громадянин матиме можливість у вільний від роботи час займатися іншою справою і мати додатковий заробіток. Отримавши ваучер (гарантовану оплату навчання), пройшовши успішно навчання, бажане стане реальністю.

Відділ організації профнавчання ОЦЗ