Фельдшер - медичний працівник із середньою медичною освітою. Надає першу долікарську, термінову і невідкладну медичну допомогу хворим і потерпілим, працюючи в складі бригади "швидкої допомоги"; є помічником лікаря і працює під його керівництвом у лікувально-профілактичних установах; самостійно надає медичну допомогу, виконуючи іноді функції лікаря, у медичних пунктах сільської місцевості.

Проводить заходи щодо профілактики і зниження захворюваності. Розробляє лікувально-профілактичні і санітарно-гігієнічні заходи і бере участь у їхньому проведенні. Виконує лікарські розпорядження. Керує діями молодшого медичного персоналу. Коло обов'язків багато в чому залежить від місця роботи.
Спеціалізації: фельдшер "швидкої допомоги", фельдшер-лаборант, військовий фельдшер, фельдшер психоневрологічних установ, фельдшер-акушер, санітарний фельдшер, асистент стоматолога.

Фельдшер працює в постійному контакті з людьми (крім фельдшера-лаборанта). Режим праці змінний, можливі цілодобові чергування, робота у святкові і вихідні дні. Праця пов'язана зі значними фізичними навантаженнями і нервовими стресами.
Фельдшер повинен знати основи організації охорони здоров'я, терапії, педіатрії; методи обстеження і лікування хворих з розповсюдженими захворюваннями, прийоми надання першої долікарської допомоги, методи догляду за хворими, інструкції з застосування медикаментів, правила дезінфекції, принципи медичної етики.

Фельдшери працюють у оздоровпунктах, фельдшерсько-акушерських, закличних пунктах, на станціях "швидкої допомоги", у лікарнях, поліклініках, диспансерах, санаторіях, пологових будинках та інших медичних установах.
Домінуючі інтереси - медицина, хімія, біологія, сфера обслуговування; супутні - суспільна робота, сільське господарство, лісове господарство, геологія, географія.
Фельдшер повинен бути зібраним, витривалим, здатним ефективно діяти в кризовій ситуації, стресостійким, доброзичливим, співчутливим, тактовним.

Робота фельдшера не рекомендується людям зі зниженим рівнем зору, що страждає серцево-судинними і нервово-психічними захворюваннями, що мають алергію на лікарські засоби і що є бактері- і вірусоносіями.