оп

Готельно-ресторанна справа – одна з актуальних і перспективних спеціальностей, яка необхідна для забезпечення роботи готельної та ресторанної інфраструктури. Для цієї підгалузі потрібні фахівці, що вміють організовувати виробництво і обслуговування у закладах готельного і ресторанного господарства, забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг, удосконалювати форми і методи обслуговування.

Специфіка обов’язків  спеціаліста з готельної і ресторанної справи полягає в:

- організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- організації процесу виробництва і надання готельних послуг;

- забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;

- забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- плануванні та проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

- досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Фахівці з готельно-ресторанної справи готуються як керівники для роботи в готелях, ресторанах, туристичних і санаторно-курортних комплексах, з організації відпочинку, конференц-сервісу та спеціального обслуговування.

Випускник навчального закладу за напрямком «Готельно-ресторанна справа», за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, економічна, маркетингова.

Індивідуальні вимоги до фахівця:

  • креативне мислення;
  • знання етикету;
  • творчі здібності;
  • комунікабельність;
  • дисциплінованість;
  • високий рівень культури.