Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з 01.01.2022 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 2481 грн.; розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року складає 6500 грн.

Просимо враховувати дану інформацію для розрахунків сплати за видачу (продовження дії) дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також для розрахунку заробітної плати окремих категорій іноземців та осіб без громадянства.

Мінімальна заробітна плата         з 01.01.2022р.

(ст. 8 ЗУ «Про державний бюджет України на 2022 рік»)

Прожитковий мінімум для працездатних осіб         з 01.01.2022р.

(ст. 7 ЗУ «Про державний бюджет України на 2022 рік»)

Оплата дозволу на строк:

 

(п.1 ст.42-4 ЗУ «Про зайнятість населення»)

6 500,00 грн.

(шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.)

2 481,00 грн.

(дві тисячі чотириста вісімдесят одна  гривня 00 коп.)

від 1 (одного) до 3 (трьох) років, або їх дія продовжується на такий строк – шість прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановлених законом на 01 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи

14 886,00 грн.

(чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 00 коп.)

від 6 (шести) місяців до 1 (одного) року включно або їх дія продовжується на такий строк – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи

9 924,00 грн.

(дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 00 коп.)

до 6 (шести) місяців або їх дія продовжується на такий строк –         два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

4 962,00 грн.

(чотири тисячі дев’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп.)