оп

Розвинені країни світу розглядають професію медичної сестри як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині. У період нинішніх структурних змін у медичній галузі підвищуються вимоги до професійності та фахових знань медичних сестер. Розвиток сімейної медицини потребує зміни підходів до підготовки не лише лікарів, а й середнього медперсоналу.

Сучасна медична сестра — це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, помічник лікаря на всіх ділянках його роботи,. Це людина з широким світоглядом, що добре орієнтується не тільки в своїй професії, але і в проблемах охорони здоров’я і соціальній сфері в цілому.

Співчуття, милосердя, професійний сестринський догляд — основа професії медичної сестри. Вона є обличчям кожного лікувального закладу, саме вона перебуває поряд з хворим, підбадьорює їх та допомагає. Нині в нашій країні професія медичної сестри набуває нових висот, нового розвитку.

Медсестра має спеціальну медичну освіту для виконання вказівок та приписання лікаря, у його відсутність зобов'язана надати медичну допомогу хворому або потерпілому в загрозливому для життя стані.

Щоб збільшити шанси на успішне працевлаштування та ефективне виконання своїх обов’язків сестра медична повинна мати такі особистісні риси як: співчуття,  комунікабельність, спостережливість, висока концентрація уваги, гарна пам'ять, зібраність, витривалість, холоднокровність, відповідальність, урівноваженість, точна зорово-моторна координація.