оп

Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується високим рівнем автоматизації виробничих процесів. На підприємствах широкого розповсюдження набувають токарні, фрезерні, шліфувальні верстати з програмним керуванням. За даною програмою верстат виконує відповідні послідовні операції, а обслуговує цей верстат  висококваліфікований фахівець – оператор. Оператор верстатів з програмним керуванням встановлює, вивіряє, закріплює на верстаті заготовки та інструменти, задає режим роботи  та керує електроустаткуванням  і механізмами, уважно спостерігає за роботою верстата  та нормальним перебігом технологічного процесу, забезпечує безперебійну роботу верстата  і здійснює профілактичні заходи. Він стежить за якістю готової продукції, виконує точні вимірювання спеціальними вимірювальними приладами.

Перебуваючи на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості, безробітний Євгеній Лук’янець виявив бажання пройти професійну перепідготовку за професією «оператор верстатів з програмним керуванням» на базі Харківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ. За час навчання високопрофесійні викладачі та майстри навчали слухачів розуміти будову  і принцип дії верстатів з програмним керуванням, правила їхньої експлуатації. Основними дисциплінами професійно-теоретичної підготовки були: основи гідравліки та механіки, читання креслень, електротехніка з основами промислової електроніки, допуски та технічні вимірювання, матеріали та технологія машинобудування, будова і правила керування верстатами та їх налагодження.

З метою удосконалення набутих знань та практичних навичок виробниче навчання на виробництві та виробничу практику слухач проходив в ТОВ «Імперія металів» м.Харків, де під керівництвом досвідчених наставників вивчав процес оброблення з пульта керування простих деталей на налагоджених верстатах з одним видом оброблення; установлював і знімав деталі після оброблення; стежив за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показанням цифрових табло та сигнальних ламп; перевіряв якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально;   окремі прості  і середньої складності вузли  і механізми.

По завершенню навчання Євген Лук’янець успішно склав державну кваліфікаційну атестацію, отримав свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за професією «оператор верстатів з програмним керуванням» 2 розряду,  працевлаштований в ТОВ «Кооператив «Надія».

Відділ організації профнавчання ОЦЗ