Чи існує дискримінація за ґендерною ознакою в Україні? З першого погляду – ні. Жінки успішно здобувають вищу освіту, працюють на керівних посадах, займаються політикою, бізнесом, громадською діяльністю, служать у Збройних силах України. Однак проблема ґендерної нерівності все ж залишається актуальною.

Як це проявляється? Що може бути прикладом такої дискримінації? Як протидіяти та запобігти гендерній дискримінації?

Про це та інше розповіли фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості трудовому колективу місцевої Центральної бібліотеки для дорослих і дітей та безробітним жінками під час засідання круглого столу.

Дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків

Зі слів правозахисників, з метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків, реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України прийнято Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.

Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх розміром.

У свою чергу, фахівці міськрайонної служби зайнятості наголосили, що роботодавець зобов’язаний: створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі; забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками; здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці; вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці; вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

Спікери та учасники заходу зійшлися в думці, що перспективи подолання дискримінації в сфері праці є за умови, якщо роботодавці будуть легально оформлювати трудові відносини згідно чинного законодавства.

Золотоніська міськрайонна філія ОЦЗ