оп

Геодезист – спеціаліст в області метрики простору, його вимірювання і фіксування даних. Основними обов’язками фахівця такого профілю є зйомка місцевості за допомого геодезичних приладів, аналіз отриманих результатів, обчислення площі ділянок, складання координатних маркерів, планування і складання карт. Геодезисти потрібні у всіх містах, адже без них неможливо скласти будівельний проект або змінити топографічну карту.

Геодезист повинен знати:

- технологію проведення геодезичних і маркшейдерських робіт (методи вимірювань, обчислень, побудови карт, планів);

- технологію будівельних робіт;

- принципи роботи і налагодження геодезичних приладів; 

   -нормативні документи з будівництва і геодезичних робіт.

Повинен вміти проводити вимірювання за допомогою геодезичних приладів і контрольно-вимірювальної апаратури, виробляти геодезичні обчислення, "читати" і будувати графічні зображення місцевості, виносити в натуру об'єкти, що будуються, здійснювати контроль за проведенням будівельних робіт.

Професійні навички:

- наявність освіти з відповідної спеціальності;

- знання ряду природничих дисциплін;

- вміння працювати на спеціалізованій дослідницькій апаратурі;

- навички у виробництві підрахунків, масштабуванні;

- знання ПК, програм MapInfo, Credo тощо.

Професійно важливі риси:

- фізична сила і витривалість; 

- гострота зору; 

- хороша зорова і моторна координація;

- точний лінійний і об'ємний окомір; 

- хороша просторова уява і наочно-образне мислення; 

- педантичність; 

- скрупульозність.

Медичні протипоказання:

- захворювання органів дихання; 

- серцево-судинні захворювання; 

-порушення опорно-рухового апарату (виражений остеохондроз хребта, поліартрит);

- відхилення в органах зору.

Види діяльності:

- вивчення процесів зміни ландшафту на локальному та глобальному рівнях;

- виконання вимірювань на поверхні землі;

- складання топографічних карт і планів;

- створення земельних, лісових, водних та інших різновидів кадастрів;

- створення делімітації та демарекаціі (визначення та позначення державних кордонів);

- підготовка звітів про проведені дослідження.

Місця роботи: 

- організації, що спеціалізуються на проведенні інженерно-геодезичних, землевпорядних, картографічних робіт;

- архітектруно-будівельні компанії.