Соціолог – це професіонал, який вивчає суспільство в цілому та закони його розвитку. На практиці соціологи займаються аналізом функціонування соціальних інститутів, вивчають взаємодії між спільнотами тощо.

Соціологи проводять соціологічні дослідження з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення в установах, організаціях, підприємствах та окремих соціальних спільнотах, сприятливих соціально-психологічних умов розвитку; складають програми досліджень, обробляють інформацію, узагальнюють отримані дані, розробляють певні рекомендації.

Соціологи проводять також експерименти, за допомогою яких досліджують вплив соціальних груп на поведінку людей та різні соціально-психологічні закономірності, які мають місце у суспільному житті. Соціологів використовують також як експертів або консультантів при розробці різних державних програм. Соціологи теоретичного напряму концентруються при університетах або науково-дослідних інститутах (центрах). При проведенні дослідження вони використовують статистичні методи, а при інтерпретації результатів – аналізують факти, дають прогнози і складають відповідні звіти.

Професійно важливими характеристиками для соціолога є: аналітичне мислення, комунікативні здібності, емоційна стійкість, хороша пам'ять, високий рівень концентрації й керований розподіл уваги. Соціологів також характеризує зацікавлення до соціальних проблем, дослідницьке мислення й бажання знайти відповіді на складні запитання. Відкритий образ мислення й сприйнятливість нових ідей також є важливою рисою соціологів.