Зазвичай при згадці пов'язаних з географією професій на думку, в першу чергу, приходить сфера туризму. Насправді, в дуже багатьох професіях необхідні знання цієї важливої ​​науки.

Весь комплекс географічних наук ділять на дві великі групи: природні (фізико- географічні) та суспільні (соціально-економічні) географічні науки. В рамках кожної з цих груп існує свій набір дисциплін і відповідних їм професій. Іноді як окрему географічну дисципліну виділяють -  картографію.

Почнемо з фізичної географії. Вона займається вивченням природного середовища і тісно пов'язана з фізикою, хімією і біологією. Часто географами називають фахівців саме в галузі фізичної географії. Однак географ (так само, як хімік, біолог, математик і т. п.) - це не професія, а назва групи професій. Які конкретно професії пов'язані з фізичною географією?

Дуже потрібна в сільському господарстві професія ґрунтознавця. Як можна здогадатися з назви, це людина, що займається вивченням ґрунтів для їх раціонального використання в сільському господарстві та збереження. Ґрунтознавці вивчають, як інженерно-господарська діяльність людини впливає на ґрунти, гірські породи. Професія ґрунтознавця дуже важлива для досягнення гармонії між природою і людиною, збереження природних ресурсів і мінімізації збитків від людської діяльності.

Тісно пов'язані з географією такі науки, як кліматологія і метеорологія, які займаються вивченням будови і властивостей земної атмосфери. Так що, якщо ви з дитинства мріяли стати синоптиком або метеорологом, без знань в області географії вам не обійтися. До речі, синоптика - це лише один з розділів метеорології, а науки про клімат не вичерпуються складанням прогнозів погоди.

На географічних факультетах існує також така спеціальність, як картограф. На сучасному етапі картографія включає не тільки складання звичних паперових карт, але і більш сучасні способи моделювання. Досить молода її галузь - комп'ютерна (цифрова) картографія, яка займається комп'ютерною обробкою цифрових даних. Ще одна дисципліна на стику географії та високих технологій - створення ГІС (географічних інформаційних систем).

Також з географією пов'язані такі професії, як еколог, геодезист (загальна назва для групи професій, від маркшейдера до кадастрового спеціаліста), геолог (з широким спектром можливих спеціалізацій, як теоретичних, так і прикладних), ландшафтний дизайнер, агроном, лісник, океанограф. Не зайвим буде нагадати, що географія тісно пов'язана з іншими природничими науками, так що в залежності від обраної спеціальності потрібно буде також займатися вивченням фізики, біології , хімії і т. п.

Соціально-економічна географія - наука, яка вивчає закони та закономірності територіальної організації суспільства. Залежно від того, який аспект вас більше приваблює, ви можете зайнятися вивченням економічної, соціальної, культурної, історичної чи політичної географії. Найпоширеніші: антрополог, археолог, демограф, дипломат, журналіст (не всім журналістам потрібна соціально-економічна географія, але якщо робиться наголос на міжнародну журналістику, вона не завадить), фахівець з логістики, фахівець у сфері міжнародних відносин, менеджер у сфері туризму, гід, соціолог, фахівець з транспортного планування, торговий аналітик, екскурсовод і багато інших.

Як бачите, в тій чи іншій мірі з географією пов'язані багато корисних й перспективних професій. Залишається лише зробити свій вибір!

Відділ організації профорієнтації ОЦЗ