оп

Одним із пріоритетів діяльності служби зайнятості – є повернення громадян до продуктивної праці, скорочення тривалості безробіття, прискорення працевлаштування безробітних, шляхом підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. З цією метою здійснюється професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців.

Професійне навчання переважно здійснюється за робітничими професіями, головним при організації професійного навчання – є узгодження і потреб роботодавця і інтересів шукача роботи, це сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню, закріпленню на робочому місці. З часу існування служби зайнятості свою конкурентоздатність мали можливість підвищити 171 тис. громадян.

З метою задоволення кадрових потреб роботодавців державною службою зайнятості створена власна мережа навчальних закладів для дорослого населення.

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – це спеціалізовані навчальні заклади сучасного європейського рівня. Вони створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У ЦПТО можна отримати освіту за 85 робітничими професіями та за 230 напрямами підвищення кваліфікації. 

У навчальних закладах слухачі мають можливість: отримати професійну підготовку за однією з ліцензованих професій, не маючи попередніх знань та досвіду; підвищити кваліфікацію за основною професією; пройти курси цільового призначення – вивчити окрему технологію, метод, рецептуру, матеріали, обладнання. 

Після закінчення навчання слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд і видається свідоцтво про освіту державного зразка.

Серед переваг такого навчання є:

- стислі терміни – навчання за професією триває від 1,5 до 11 місяців;

 - слухачам надається можливість проживання у гуртожитку готельного типу;

- можливість пройти індивідуальне навчання за професією;

- навчання здійснюють висококваліфікований викладацький склад; викладачі мають значний практичний досвід роботи;

-  у навчальному процесі використовуються новітні технології, оскільки ЦПТО мають сучасну матеріально-технічну базу.

При організації профнавчання максимально враховуються вимоги роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях.

Протягом останніх шести років навчання в ЦПТО державної служби зайнятості пройшли 230 безробітних мешканців Черкащини, що дозволило їм отримати гідну роботу.