п/п

     Вх. № реєстрації документів в ЦЗ

Прийняте рішення

Строк дії (міс.)

№ та дата прийнятого рішення (наказу)

Видано

дозвіл

Продовже но дію доз волу

Внесено зміни до дозволу

Реквізити розрахункового рахунку для сплати коштів за видачу дозволу

Дозволено

(к-ть осіб)

Відмовлено  (к-ть осіб)

Скасовано    (к-ть осіб)

1.

Не подання у встановлений Законом України «Про зайнятість населення» строк копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства

 

 

2

 

№ 29 від 22.02.2021