оп

Зварювання широко використовується у різних галузях народного господарства. Без електрогазозварників неможливо жодне велике будівництво чи виробництво.

Зварювання – надійний та економічний спосіб нероз’ємного з’єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його – в утворенні міцних зв’язків між атомами і молекулами з’єднуваних тіл. Попередником зварювання було паяння, один з найдавніших способів нероз’ємного з’єднання деталей. Ще в прадавні часи люди використовували паяння для виготовлення зброї, знарядь праці. Існує думка, що слово «зварювання», «зварити» походять від імені слов’янського бога ковальської справи Сварога.

Нові способи з’єднання металів виникли у зв’язку із відкриттям у 1802 році електричного дугового розряду.

З тих пір технології електродугового зварювання безперервно вдосконалюються та розвиваються. Сьогодні ці роботи можна виконувати в найрізноманітніших умовах: на землі, під водою, в космічному просторі. Спеціалісти можуть зварювати сталі, кольорові та рідкісноземельні метали.

Професія електрогазозварника відноситься до типу „людина-техніка” і пов’язана з виробництвом і обробкою металу. Успішно працювати електрогазозварником може не кожний, ця праця вимагає від працівника певних індивідуально-психологічних якостей, підходить тим, хто має інтерес до техніки, любить фізично працювати, має умілі руки.

Для оволодіння цією професією необхідні ґрунтовні знання з фізики, хімії, математики і креслення, розвинене технічне мислення.

Щоб стати висококваліфікованим електрогазозварником, потрібно мати не тільки хороші фізичні дані і обов’язкові знання, але й такі психофізіологічні якості:

  • сильно врівноважену нервову систему;
  • гарний окомір;
  • точність і координацію рухів;
  • просторову уяву;
  • концентрацію уваги;
  • образну, оперативну пам’ять.

Це одна із професій, яка користується широким попитом на сучасному ринку праці, та досить високо оплачується.