оп

Слідчий — службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Домінуючі види діяльності:

 • розслідування злочинів;
 • проведення допитів підозрюваних, свідків, потерпілих;
 • огляди місць здійснення злочинів;
 • проведення обшуків, упізнань, слідчих експериментів;
 • пошук доказів, що мають відношення до здійснення злочинів;
 • організація роботи інших фахівців, що беруть участь у розслідуванні: (експертів, лікарів, психологів, педагогів та ін.);
 • з'ясування причин і умов здійснення злочинів;
 • ведення документації (складання протоколів, постанов та ін.);
 • аналіз зібраних даних по злочину;
 • збір інформації, необхідної для розкриття злочину;
 • профілактичні заходи, спрямовані на зниження злочинності.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

 • високий рівень розвитку сприйняття (цілеспрямованість, свідомість);
 • гарна концентрація уваги (здатність зосереджувати увагу на необхідному об'єкті);
 • стійкість уваги (здатність утримувати увагу на об'єкті тривалий час);
 • вибірковість уваги (здатність вибирати потрібну інформацію з безлічі отриманої);
 • уміння швидко і грамотно записувати отримані дані;
 • гнучкість мислення;
 • гарний рівень розвитку словесно-логічної пам'яті;
 • здатність швидко аналізувати і переробляти інформацію;
 • здатність точно і зрозуміло висловлювати свої думки (вербальні здібності);
 • комунікативні здібності (уміння взаємодіяти з людьми);
 • ораторські здібності (грамотна, цікава, барвиста мова);
 • уміння слухати людей;
 • розвита просторова уява;
 • швидкість мислення;
 • абстрактне мислення;
 • високий рівень розвитку розумових процесів (образне понятійне мислення);
 • організаторські здібності.

Особистісні якості, інтереси і схильності:

 • ініціативність, наполегливість, цілеспрямованість;
 • рішучість (здатність швидко і самостійно приймати рішення);
 • уміння прогнозувати події, інтуїція;
 • відповідальність;
 • витривалість;
 • схильність до дослідницької діяльності;
 • чесність, принциповість; 
 • гуманність;
 • самоорганізованість;
 • акуратність, дисциплінованість;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • спритність;
 • вимогливість;
 • уміння зберігати таємницю;
 • почуття власної гідності;
 • нестандартність прийнятих рішень;
 • високий самоконтроль, критичність;
 • спостережливість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • формальне ставлення до роботи;
 • невміння формулювати свої думки;
 • поганий розвиток довгострокової пам'яті; 
 • неуважність;
 • нездатність сприймати нову інформацію; 
 • відсутність уміння налагоджувати контакти з людьми;
 • жорстокість, агресивність, нетолерантне ставлення до людей.
  Галузі застосування професійних знань:
 • слідчі відділи правоохоронних органів;
 • прокуратура.

Отримати професію слідчого можна у школі поліції, а також у закладах вищої освіти на юридичних факультетах.