оп

Математика необхідна всім, хто хоче отримати освіту в економічній та технічній галузях, оскільки вона є в основі великої кількості наук. Зрозуміло, для кожної професії важливий той чи інший розділ математики.

Зазвичай професії, пов'язані з математикою, знаходяться на стику математики та інших наук. Наприклад, інженерам необхідно знати також фізику і хімію. А всі економічні спеціальності «тримаються» на математиці і, зрозуміло, економіці.

Математика може взаємодіяти навіть з лінгвістикою: при створенні систем штучного інтелекту важливі як математичні знання, так і знання мов.

Одна із найпопулярніших сьогодні професій, пов'язаних з математикою – це професія програміста. У сучасному суспільстві без обчислювальної техніки нікуди, тому потреба в професійних ІТ-фахівцях постійно зростає. Комп'ютерні програми підпорядковуються певним алгоритмам, а поняття алгоритму безпосередньо пов'язане з математикою.

Також математика як наука є основою інженерної справи. Інженер – затребувана професія, представники якої можуть працювати в усіх галузях народного господарства. Ця професія має безліч спеціалізацій (інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-механік та інші), але знання математики необхідні абсолютно всім інженерам без винятку.

У економічній сфері затребувана професія аналітика. Проаналізувавши всю інформацію про поточну діяльність компанії, він формулює рекомендації щодо її подальшого розвитку. Для аналізу інформації аналітик користується, в тому числі, і статистичними методами, тому без математичних здібностей йому обійтися не можна.

Багато аналітиків починали свою кар'єру як фахівці зі статистики. Для того, щоб отримати таку роботу, потрібна математична або фінансово-економічна освіта. Статистики необхідні банкам, страховим та інвестиційним компаніям, маркетинговим і рекламним агентствам і багатьом іншим організаціям.

Математика необхідна навіть у мистецтві, адже вона лежить в основі гармонії. Скажімо, для архітектури та живопису важливі поняття симетрії, «золотого» перетину. Художники не завжди користуються математичними знаннями свідомо, але це не означає, що вони не користуються ними взагалі.

Тісно пов'язана математика і з музикою; Лейбніц називав музику «таємничою арифметикою душі», яка «обчислює, сама того не усвідомлюючи», а у Стародавній Греції музику прямо вважали розділом теорії чисел.

Насправді, набагато простіше і швидше назвати ті спеціальності, які з «царицею наук» не пов'язані, ніж перераховувати всі професії, пов'язані з математикою. Практично всі технічні, економічні, наукові спеціальності так чи інакше пов'язані з математикою.

До того ж, не треба забувати, що ця наука потрібна нам в повсякденному житті, так що нехтувати вивченням математики не варто.