При поданні пакету документів до Черкаського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

 

Провідний документознавець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи 

У день надходження заяви та документів, які додаються до неї (роботодавцю надається опис прийнятих документів одразу після прийняття заяви про продовження дії дозволу)

2.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Начальник юридичного відділу (у разі відсутності –   провідний юрисконсульт)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

3.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви та доданих до неї документів 

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо продовження або відмови у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

3 робочих дня з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

2 робочі дні з дати прийняття рішення

8.

Розміщення інформації на веб-сайті регіонального центру зайнятості про прийняте рішення 

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Завідувач сектору інформаційної роботи (у разі відсутності – провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Сектор інформаційної роботи

2 робочі дні з дати прийняття рішення

9.

Оформлення дозволу

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1  робочий день з дати прийняття рішення про продовження дії дозволу, в межах встановлених строків

10.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

У день звернення

При поданні пакету документів до центрів зайнятості та філій Черкаського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор центру зайнятості

Базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості

У день надходження заяви та документів, які додаються до неї (роботодавцю надається опис прийнятих документів одразу після прийняття заяви про продовження дії дозволу)

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами в сканованому вигляді на електронну пошту відділу організації надання послуг роботодавцям  обласного центра зайнятості

 

Адміністратор центру зайнятості

 

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

 

Базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

У день надходження

заяви

3.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами нарочно або засобами поштового зв’язку (термінова експрес-доставка)

Адміністратор центру зайнятості

 

Провідний документознавець

Базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи  регіонального центру зайнятості

У день надходження

заяви або на наступний робочий день з дня надходження заяви

 

4.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Начальник юридичного відділу (у разі відсутності –   провідний юрисконсульт)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

5.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви та доданих до неї документів 

6.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

7.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

8.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо продовження або відмови у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Юридичний відділ

3 робочих дня з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

9.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

2 робочі дні з дати прийняття рішення

10.

Розміщення інформації на веб-сайті регіонального центру зайнятості про прийняте рішення 

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Завідувач сектору інформаційної роботи (у разі відсутності – провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Сектор інформаційної роботи

2 робочі дні з дати прийняття рішення

11.

Оформлення дозволу

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1  робочий день з дати прийняття рішення про продовження дії дозволу, в межах встановлених строків

12.

Передача дозволу  (за бажанням роботодавця)

до базового центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості засобами поштового зв’язку (термінова експрес-доставка)

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи  регіонального центру зайнятості

На наступний день після оформлення дозволу

13.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги (за бажанням роботодавця)

Адміністратор центру зайнятості

 

або

 

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний фахівець з питань зайнятості)

Базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.