При поданні пакету документів до Черкаського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

 

Провідний документознавець

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи                       

У день надходження заяви та документів, які додаються до неї (роботодавцю надається опис прийнятих документів одразу після прийняття заяви про видачу дозволу)

2.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Начальник юридичного відділу та/або юрисконсульт

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Юридичний відділ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

3.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви та доданих до неї документів 

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Юридичний відділ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо видачі або відмови у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Юридичний відділ

7 робочих днів з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

2 робочі дні з дати прийняття рішення

8.

Розміщення інформації на веб-сайті регіонального центру зайнятості про прийняте рішення 

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний документознавець)

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи     

2 робочі дні з дати прийняття рішення

9.

Оформлення дозволу

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1  робочий день з дати прийняття рішення про видачу дозволу, в межах встановлених строків

10.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

У день звернення

При поданні пакету документів до філій  та їх відокремлених структурних підрозділів Черкаського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Консультант роботодавця

Філії та їх відокремлені структурні підрозділи регіонального центру зайнятості

У день надходження заяви та документів, які додаються до неї (роботодавцю надається опис прийнятих документів одразу після прийняття заяви про видачу дозволу)

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами в сканованому вигляді за допомогою програми «Інтегра-Флоу»

Консультант роботодавця

 

 

Провідний документознавець

 

Філії та їх відокремлені структурні підрозділи регіонального центру зайнятості

Відділ організаційно-інформаційної роботи                       

У день надходження

заяви

3.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами нарочно або засобами поштового зв’язку (термінова експрес-доставка)

Консультант роботодавця

 

 

 

 

 

Провідний документознавець

Філії та їх відокремлені структурні підрозділи регіонального центру зайнятості

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи                       

У день надходження

заяви

 

 

 

 

 

На наступний робочий день з дня надходження заяви

 

4.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Начальник юридичного відділу та/або юрисконсульт

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Юридичний відділ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

5.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви та доданих до неї документів 

6.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Юридичний відділ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

7.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

8.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо видачі або відмови у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Керівник регіонального центру зайнятості  (у разі відсутності -   заступник регіонального центру зайнятості)

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Юридичний відділ

7 робочих днів з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

9.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

2 робочі дні з дати прийняття рішення

10.

Розміщення інформації на веб-сайті регіонального центру зайнятості про прийняте рішення 

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Заступник начальника відділу (у разі відсутності – провідний документознавець)

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи     

2 робочі дні з дати прийняття рішення

11.

Оформлення дозволу

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

1  робочий день з дати прийняття рішення про видачу дозволу, в межах встановлених строків

12.

Передача дозволу  (за бажанням роботодавця)

до філій та їх відокремлених структурних підрозділів регіонального центру зайнятості

засобами поштового зв’язку (термінова експрес-доставка)

Провідний документознавець

Відділ організаційно-інформаційної роботи     

На наступний робочий день після оформлення дозволу

13.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги (за бажанням роботодавця)

Консультант роботодавця

 

або

 

Провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців та/або завідувач сектору

Філії та їх відокремлені структурні підрозділи регіонального центру зайнятості

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.