Черкаський обласний центр зайнятості (далі – центр зайнятості) оголошує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних (далі – Відбір). Відбір закладів освіти проводить Комісія центру зайнятості (далі – Комісія), яка здійснює його на постійній основі.

За результатами Відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання. Перелік закладів освіти розміщується на вебсайтах обласного та Державного центрів зайнятості.

Пропозиції щодо участі у Відборі на постійній основі приймаються з 5 січня 2021 року за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 56, кім. 113, відділ організації профнавчання, контактний телефон:

(0472) 63-27-88.

 Години прийому: в робочі дні – з 8.00 до 17.00, обідня перерва ­– з 13.00 до 13.45,

в п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 16.00, обідня перерва ­– з 13.00 до 14.00.

Для участі у Відборі заклади освіти подають свої пропозиції разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року     № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Разом із вищезазначеною інформацією (щодо організації професійного навчання та (або) організації проживання в період навчання) заклади освіти надають інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Заклади освіти - учасники Відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Заклади освіти, які пройшли Відбір на 2020 рік за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань), і які зазначені в Переліку закладів освіти на сайтах обласного та Державного центрів зайнятості, повторно Відбір не проходять.

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання. У разі зміни відповідних даних заклади освіти протягом 15 робочих днів подають оновлену інформацію до Черкаського обласного центру зайнятості.

 

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних у 2021 році:

Назва професій (спеціальностей, програм, галузей знань)

Підготовка, перепідготовка за робітничими професіями:

Агент з організації туризму

Адміністратор

Бармен

Бляхар

Бондар

Верстатник деревообробних верстатів

Верстатник широкого профілю

Взуттьовик з ремонту взуття

Виноградар

Виробник художніх виробів з лози

Вишивальник

Візажист

Водій автотранспортних засобів (категорії  «В, ВЕ»)

Водій автотранспортних засобів (категорії «С, С1»)

Водій навантажувача

Водій трамвая

Водій тролейбуса

В'язальник трикотажних виробів та полотна

Діловод

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Елетромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування

Закрійник

Заточувальник

Зварник пластмас

Карамельник

Касир (в банку)

Касир на підприємстві, установі, організації

Касир торговельного залу

Квіткар

Коваль ручного кування

Комплектувальник меблів

Кондитер

Контролер-касир

Косметик

Кравець

Кухар

Ліфтер

Лицювальник-плиточник

Майстер ресторанного обслуговування

Маляр

Манікюрник

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст (кочегар) котельні

Машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів

Молодша медична сестра (по догляду за хворими)

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

Монтажник санітарно-технічних систем  та устаткування

Монтер кабельного виробництва

Муляр

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Овочівник

Озеленювач

Оператор верстатів з програмним керуванням

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Оператор комп'ютерної верстки

Оператор котельні

Оператор полів зрошування та фільтрації

Оператор поштового зв'язку

Офісний службовець (бухгалтерія)

Офіціант

Охоронник

Педикюрник

Пекар

Перукар

Плодоовочівник

Покоївка

Продавець з лотка на ринку

Продавець непродовольчих товарів

Продавець продовольчих товарів

Рибовод

Рихтувальник кузовів

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків

Робітник зеленого будівництва

Робітник фермерського господарства

Секретар керівника (підприємства, організації, установи)

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Слюсар - сантехнік

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Слюсар-ремонтник

Соціальний робітник

Столяр

Столяр будівельний

Стропальник

Токар

Тракторист-машиніст сільскогосподарського виробництва

Фрезерувальник

Швачка

Штампувальник

Штукатур

Манікюрник; Педикюрник (інтегрована)

Підвищення кваліфікації за робітничими професіями:

Водій автотранспортних засобів категорії «СЕ»

Водій автотранспортних засобів категорії «С1Е «

Водій автотранспортних засобів категорії «D»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А2»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В2»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В3»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «С»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «D1»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е2»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G1»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G2»

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «H»

Штукатур (використання в роботі сухих будівельних сумішей )

Підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою в галузі знань:

Гуманітарні науки

Соціальні та поведінкові науки

Соціальна робота

Інформаційні технології

Управління та адміністрування

Механічна інженерія

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Хімічна та біоінженерія

Транспорт

Культура і мистецтво 

Сфера обслуговування

Аграрні науки та продовольство

Освіта

Назва програм курсів цільового призначення:

Сільське та лісове господарство

Нові прогресивні технології на сільськогосподарському підприємстві

Новітні технології на сільськогосподарському виробництві

Новітні технології в обробці землі

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1,А2 і водіїв категорії С1Е, СЕ для виконання робіт із зберігання, транспортування  й внесення в грунт безводного аміаку

Спеціальне навчання з питань безпечного виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами та перевірки рівня знань осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням і торгівлею пестицидами й агрохімікатами

Сучасні технології підготовки насіння та захисту посівів на підприємствах АПК

Cучасні технології вирощування розсади та овочевих культур в умовах закритого та відкритого грунту

Вирощування лісових культур та безпека проведення лісокультурних робіт

Організація лісогосподарського виробництва

Виробництво харчових продуктів та напоїв

Особливості обслуговування ліній виробництва напоїв

Охорона праці

Безпека праці при виконанні сільськогосподарських робіт

Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сільськогосподарської галузі

Безпека праці при виконанні робіт з технічного обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин

Дотримання безпечного ведення робіт при електромонтажних роботах

Дотримання безпечного ведення робіт у будівельній галузі

Особливості в технології виготовлення залізобетонних виробів та безпека праці на виробництві

Дотримання безпечного ведення робіт в шляховому будівництві

Дотримання вимог безпеки праці на підприємствах швейної галузі

Безпечне виконання робіт на устаткуванні підприємств сільськогосподарської галузі (переробка сої)

Основи безпеки праці при переробці овочів та фруктів

Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах торговельної галузі

Спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці для операторів котельні

Спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці для машиністів (кочегарів) котельні

Безпека праці при виробництві цукру

Вимоги безпеки праці для працівників, зайнятих виробництвом лікеро-горілчаної продукції

Вимоги безпеки праці для робітників зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна на сільськогосподарських підприємствах

Безпека праці та деякі особливості технології в плодоовочівництві

Вимоги охорони праці до робіт із забою та первинної переробки тварин

Безпека праці для робітників риболовних підприємств внутрішніх водойм

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги охорони праці до організацій безпечного харчування населення

Охорона праці працівників зайнятих на роботах із забою та первинної переробки птиці

Особливості технологічних процесів та безпека праці в рослинництві

Безпека праці при виконанні сільськогосподарських робіт в плодоовочівництві

Особливості експлуатації кухонного обладнання

Особливості в технологіях та охорона праці при виготовленні цегли

Дотримання безпечних умов праці в закладах освіти

Безпечне виконання робіт в інструментальному виробництві

Безпечне виконання столярних робіт

Транспорт

Особливості обслуговування механізмів

Технічне обслуговування тракторних двигунів

Технічне обслуговування автотракторних двигунів

Обслуговування автотракторних двигунів

Особливості обслуговування вантажного транспорту

Новітні технології дорожніх робіт

Промисловість

Новітні технології у цукровому виробництві

Сучасні методи роботи із знаряддям вилову

Новітні технології в цегельному виробництві

Використання в роботі штукатура сухих будівельних сумішей БудМайстер

Використання в роботі монтажника санітарно-технічних систем і                    устаткування технологій з’єднань  для труб, прес-фітингів та арматури HERZ ДП «Герц Україна»

Особливості ремонтних робіт обладнання підприємств цукрового виробництва

Особливості виконання підсобних робіт

Особливості виготовлення бетонних виробів

Загальні технології монтажних робіт

Виробництво одягу

Оволодіння навиками роботи на обладнанні підприємств швейної галузі

Особливості обробки швейних виробів

Надання часткової кваліфікації (компетентності) за професією «Швачка»

Послуги

Особливості роботи в санаторно-профілакторному закладі

Торгові обчислення і розрахунки

Особливості торговельних процесів

Професійна етика обслуговування споживачів

Інше

Основи підприємницької діяльності

Підприємництво та бізнес-планування

 

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими прогнозується професійне навчання безробітних у 2021 році не є вичерпним. Заклади освіти, підприємства, організації, установи можуть надавати пропозиції Комісії на Відбір щодо надання послуг з профнавчання за іншими професіями (спеціальностями, програмами, галузями знань) протягом календарного року відповідно до потреб регіонального ринку праці. Центр зайнятості вносить зміни до списку професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, яка потребуватиме місць для проживання  в період професійного навчання  -   100 осіб.

 

Механізм відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентований наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269 «Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року № 1553) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за  № 1154/34125.