ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

Вимоги до оформлення документів

ДСТУ 4163:2020

Чинний від 01 вересня 2021 року

5.26. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».

Приклад

Згідно з оригіналом

Директор  Особистий підпис  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Дата  Відбиток печатки

Печатку необхідно ставити так, щоб вона охоплювала останні кілька літер найменування посади, особи, яка підписала документ, але НЕ особистий підпис особи.