Українська

/sites/chk/files/docs/tehnologichna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_skasuvannya_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_za_zayavoyu_robotodavcya_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/informaciyna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_prodovzhennya_diyi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/informaciyna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_prodovzhennya_diyi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/informaciyna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_vydachi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/tehnologichna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_prodovzhennya_diyi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/tehnologichna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_vydachi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/informaciyna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_skasuvannya_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_za_zayavoyu_robotodavcya_0.doc

06.02.2018

/sites/chk/files/docs/informaciyna_kartka_administratyvnoyi_poslugy_z_vnesennya_zmin_do_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva_na_terytoriyi_ukrayiny_0.doc

06.02.2018