Українська

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства встановлений статтею 424 ЗУ «Про зайнятість населення» із змінами та становить:

1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

07.02.2018

При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163-2003 

28.11.2017

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій" від 23.05.2017 № 2058-VIII, яким внесені зміни до Закону України "Про зайнятість населення" в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

27.09.2017

Відповідно до частин 1,2 статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

02.03.2018

Інформуємо, що 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (далі - Закон), прийнятий Верховною Радою 7 грудня та опублікований в газеті Верховної Ради України "Голос України" 30.12.2017. Відповідно до Закону з 01.01.2018 збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який становить 1762 гривні. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2018 року складає 3723 гривні 

04.01.2018

Черкаський обласний центр зайнятості інформує, що з 22 листопада 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 858 "Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства" 

28.11.2017

Шановні роботодавці!

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, яким внесені зміни до Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18.09.2017