Електронні форми звітності, що подаються до служби зайнятості

Звітність «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні».

/sites/chk/files/zvitnist_informaciya_pro_kilkist_pracevlashtovanyh_gromadyan_subyektamy_gospodaryuvannya_yaki_nadayut_poslugy_z_poserednyctva_u_pracevlashtuvanni.docx

Звітність «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

/sites/chk/files/zvitnist_informaciya_pro_popyt_na_robochu_sylu_vakansiyi.docx

Звітність «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

/sites/chk/files/zvitnist_informaciya_pro_zaplanovane_masove_vyvilnennya_pracivnykiv_u_zvyazku_iz_zminamy_v_organizaciyi_vyrobnyctva_i_praci.docx

Заява «Про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

/sites/chk/files/zayava_pro_vnesennya_zmin_do_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva.docx

Заява «Про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

/sites/chk/files/zayava_pro_otrymannya_robotodavcem_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva.docx

Заява «Про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

/sites/chk/files/zayava_pro_prodovzhennya_stroku_diyi_dozvolu_na_zastosuvannya_praci_inozemciv_ta_osib_bez_gromadyanstva.docx

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

 

Анонс/Подія: 
Анонс події